Zasoby

 

Od powstania naszej Spółdzielni, początkowo jako Przyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, przekształconej później w Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową, powiększały się jej zasoby: przybywało domów mieszkalnych i lokali użytkowych, a także terenów osiedlowych. Obecnie na 227 budynków wielorodzinnych (stan na 31.12.2014 r.) 98 z nich (53 w administracji Zatorze i 45 w administracji Podgrodzie) wybudowano przed rokiem 1978, a więc mają powyżej 35 lat.

W sierpniu 1959 roku, zaraz po utworzeniu Spółdzielni (25 lutego – Walne Zgromadzenie Założycielskie, 13 maja – rejestracja w Sądzie Powiatowym w Olsztynie), rozpoczęto budowę pierwszego budynku: przy ul. Gdańskiej 12/16, który ukończono i zasiedlono w styczniu 1961 roku. Było w nim 26 mieszkań. W tym roku Spółdzielnia liczyła 126 członków.

W roku 1962 oddano do użytku następne dwa budynki – przy ul. Kopernika 14 i 15 (łącznie 50 mieszkań). W kolejnych latach tempo budownictwa rosło, oddawano od kilkudziesięciu mieszkań rocznie. Najwięcej wybudowano w latach 1976 – 1980, bo aż 3081 mieszkań, w tym rekordowy był rok 1979, kiedy wybudowano 905 mieszkań. Wstrzymanie dotacji budżetowych spowodowało przerwanie budownictwa spółdzielczego na dotychczasowych zasadach – spółdzielnie mogły budować mieszkania tylko za środki własne przyszłych właścicieli.

Założenia organizacyjne uwzględniają podział zasobów spółdzielczych na osiem osiedli, które w zakresie spraw eksploatacyjno-remontowych administrowane są przez oddzielne administracje: Zatorze i Podgrodzie.

 W administracji Zatorze przeważają budynki z przełomu lat 60. – 70. XX wieku, administracja Podgrodzie ma zasoby młodsze, z przełomu lat 80. – 90. minionego wieku.

To zróżnicowanie wymusiło prowadzenie planowych działań remontowych, których celem jest nie tylko utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, ale sukcesywne podwyższanie ich standardu, żeby osiągnąć wyrównany, nowoczesny poziom techniczny zasobów mieszkaniowych.

Oprócz budynków mieszkalnych w zasobach Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się lokale użytkowe i garaże. Część z nich jest własnością Spółdzielni i są wynajmowane na różną działalność gospodarczą, pozostałe użytkowane są na zasadach własnościowego prawa lub prawa odrębnej własności i są przez Spółdzielnię zarządzane.