Czytaj więcej

 

 

 

 

 

nfz

 


 

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych i najstarszych w Olsztynie. Nasze zasoby mieszkaniowe rozmieszczone są w różnych dzielnicach Olsztyna, w tym m.in. w Kortowie, a także w sąsiedniej gminie Dywity.

Siedziba władz Spółdzielni i pracowników obsługi mieszkańców mieści się przy ul. Szarych Szeregów 5 w Olsztynie. Tu także mieści się jednostka remontowo-budowlana – Zakład Produkcji i Usług Pomocniczych, w skład którego wchodzi zakład zieleni. ZPiUP realizuje zadania wynikające z rocznego planu remontów i konserwacji zieleni, a także usuwa awarie i usterki.

 

 

 

 

 Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem 5934 członków, w tym:

 • 4843 członków mieszkających (łącznie z członkami współmałżonkami, których jest 406),
 • 293 członków oczekujących na przydział mieszkania spółdzielczego,
 • 828 członków posiadających lokale użytkowe, garaże lub inne.

Wszystkich mieszkańców w Spółdzielni jest ok. 12200, z czego w zasobach administrowanych przez administrację Podgrodzie mieszka ok. 7000 osób, zaś w zasobach administracji Zatorza – ok. 5200 osób.

Mieszkań administrowanych przez Spółdzielnię jest 6590, w tym mieszkań, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności lokali jest 2624.

Struktura własnościowa lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

 1. mieszkania własnościowe – 3710 lokali, które zajmują łączną powierzchnię 176629,35 m2, co stanowi 55,48% ogólnej powierzchni użytkowej, w tym jest 1362 mieszkań o łącznej powierzchni 62709,18 m², których właściciele nie są członkami Spółdzielni;

 2. mieszkania o ustanowionej odrębnej własności lokalu – 2624 lokali, które zajmują łączną powierzchnię 130164,90 m², co stanowi 40,88% ogólnej powierzchni użytkowej – wśród tej grupy lokali są 568 mieszkania, których właściciele nie są członkami Spółdzielni;

 3. mieszkania lokatorskie – 189 lokali, które zajmują łączną powierzchnię 9046,79 m2, stanowiącą 2,84% ogólnej powierzchni użytkowej;

 4. mieszkania zajmowane na umowę najmu – 67 lokali, które zajmują łączną powierzchnię 2548,04 m², stanowiącą 0,80% ogólnej powierzchni użytkowej.

Mieszkań zajmowanych bez tytułu prawnego jest 41. Mieszkają w nich osoby wykluczone ze Spółdzielni (36 lokali) oraz osoby, którym Spółdzielnia wypowiedziała umowę najmu.

 

Założenia organizacyjne uwzględniają podział zasobów spółdzielczych na dwa osiedla: Zatorze i Podgrodzie, administrowane przez oddzielne Administracje Osiedli w zakresie spraw eksploatacyjno-remontowych.

 

Poszczególne zadania w zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi realizowane są przez służby własne oraz wykonawców zewnętrznych.

Przez służby własne Spółdzielnia realizuje zadania:

 • obsługa organów samorządowych OSM;

 • obsługa członków Spółdzielni w zakresie:

spraw członkowsko-mieszkaniowych,

rozliczeń czynszowych,

rozliczeń kredytów mieszkaniowych,

windykacji należności;

 • roboty remontowe;

 • bieżąca konserwacja budynków i infrastruktury technicznej;

 • konserwacja instalacji telewizyjnej azart i domofonowej;

 • utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych i konserwacja zieleni;

 • sprzątanie klatek schodowych i pomieszczeń ogólnoużytkowych;

 • działalność społeczna i oświatowo-kulturalna realizowana przez Spółdzielczy Dom Kultury, w skład którego wchodzą Kluby Kultury „Astra” i „Alternatywa”.

 

Pozostałe prace związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wykonywane są przez wykonawców zewnętrznych:

 • PGM – pogotowie techniczne;

 • Oldźwig” – pogotowie dźwigowe;

 • firmy specjalistyczne w zakresie usług: kominiarskich, instalacji gazowych i wentylacji, dezynfekcji i deratyzacji, indywidualnych rozliczeń ciepła, legalizacji ciepłomierzy, wymiany wodomierzy ze zdalnym odczytem, modernizacji wind.

 • firmy budowlane oraz biura projektowe w zakresie remontów i inwestycji, a w tym m.in. w zakresie modernizacji: instalacji c.o. w poziomie piwnic, systemu pozyskania ciepła, instalacji gazowych.

 Spółdzielnia posiada 128 lokali użytkowych, wynajmowanych dla firm i osób fizycznych na prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej, oraz administruje 50 lokalami własnościowymi i 15 na prawach odrębnej własności.

Dochody z lokali użytkowych zasilają fundusz zasobowy Spółdzielni, co pozwala utrzymać płynność finansową bez konieczności dodatkowego obciążania mieszkańców na pokrycie na przykład bieżących opłat za osoby nie płacące czynszu, zasilania funduszu remontowego czy innych nie przewidzianych prac niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury osiedlowej.