BON ENERGETYCZNY 2024

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego(dalej: „ustawa”), mogą składać wnioski o bon energetyczny w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź przez dostępny formularz internetowy. Dodatkowo, będzie możliwość składania wniosków poprzez platformę ePUAP oraz aplikację mObywatel ( Dz.U.2024.859 z dnia 2024.06.12) Gospodarstwa domowe od dnia 1 sierpnia do 30 września 2024 r. mogą składać wnioski o jego wypłatę.

Czytaj więcej...

Dodatek Mieszkaniowy


Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego. Sprawdź, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać. Zobacz więcej...

 

 

 Czytaj więcej

 

 

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest jedną z największych i najstarszych w Olsztynie. Nasze zasoby mieszkaniowe rozmieszczone są w różnych dzielnicach Olsztyna, w tym m.in. w Kortowie, a także w sąsiedniej gminie Dywity.

Siedziba władz Spółdzielni i pracowników obsługi mieszkańców mieści się przy ul. Szarych Szeregów 5 w Olsztynie. Tu także mieści się jednostka remontowo-budowlana – Zakład Produkcji i Usług Pomocniczych, w skład którego wchodzi zakład zieleni. ZPiUP realizuje zadania wynikające z rocznego planu remontów i konserwacji zieleni, a także usuwa awarie i usterki.

 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółdzielnia administrowała 6654 mieszkaniami i zrzeszała ogółem 6 654 członków, w tym:

 • 6 516 członków mieszkających,

 • 138 członków posiadających lokale użytkowe, garaże lub inne.

Liczba mieszkań administrowanych przez Spółdzielnię, dla których ustanowiono prawo odrębnej własności lokali na koniec 2022 roku wynosiła 3 139.

Struktura własnościowa lokali mieszkalnych wg łącznej powierzchni przedstawia się następująco:

 • mieszkania własnościowe – 3 317 lokali, które zajmowały łączną powierzchnię 156.748,51m2, stanowiącą 48,93% ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań;

 • mieszkania o ustanowionej odrębnej własności lokalu – 3 139 lokali, które zajmowały łączną powierzchnię 154.720,62 m², stanowiącą 48,29% ogólnej powierzchni użytkowej. Wśród tej grupy lokali jest 929 mieszkań, których właściciele nie są członkami Spółdzielni. Ponadto jest 10 mieszkań o łącznej powierzchni 605,17 m², tj. 0,19 % ogólnej powierzchni z zawartą umową nabycia z OSM w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. Łącznie obie te grupy (3 149 mieszkań) zajmują powierzchnię 155.325,79 m², co stanowi 48.48 % ogólnej powierzchni użytkowej mieszkań;

 • mieszkania lokatorskie – 118 lokali, które zajmowały łączną powierzchnię 5 475,37 m2, stanowiącą 1,71 % ogólnej powierzchni użytkowej;

 • mieszkania zajmowane na umowę najmu – 70 lokali, które zajmowały łączną powierzchnię 2.824,87 m², stanowiącą 0,88 % ogólnej powierzchni użytkowej;

 

Założenia organizacyjne uwzględniają jedną Administrację obsługującą wszystkie osiedla administrowane przez Spółdzielnię.

 

Poszczególne zadania w zakresie gospodarowania zasobami lokalowymi realizowane są przez służby własne oraz wykonawców zewnętrznych.

Przez służby własne Spółdzielnia realizuje zadania:

 • obsługa organów samorządowych

 • obsługa członków Spółdzielni w zakresie:

- spraw członkowsko-mieszkaniowych (sprzedaż, nabycie mieszkania, zaświadczenia)

- rozliczeń opłat za mieszkanie (rozliczenia mediów, salda)

- rozliczeń kredytów mieszkaniowych,

-windykacja należności,

- wynajem pomieszczeń gospodarczych,

- wynajem miejsc postojowych,

 • roboty remontowe:

 • bieżąca konserwacja nieruchomości i infrastruktury technicznej

 • konserwacja instalacji AZART i domofonowej

 • utrzymanie porządku na terenach zewnętrznych konserwacja zieleni,

 • utrzymanie czystości na klatkach schodowych i częściach wspólnych

 

Pozostałe prace związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni wykonywane są przez wykonawców zewnętrznych:

 • Remondis - pogotowie techniczne

 • Oldźwig - pogotowie dźwigowe

 • Firmy specjalistyczne w zakresie usług kominiarskich, instalacji gazowych i wentylacji, dezynfekcji i deratyzacji, indywidualnych rozliczeń ciepła, legalizacji ciepłomierz, wodomierzy ze zdalnym odczytem, modernizacji wind.

 • Firmy budowlane oraz biura projektowe w zakresie remontów i inwestycji, w tym modernizacji instalacji c.o. w poziomie piwnic, systemu pozyskania ciepła, instalacji gazowych.

Spółdzielnia posiada 128 lokali użytkowych, wynajmowanych dla firm i osób fizycznych na prowadzenie różnego rodzaju działalności gospodarczej, oraz administruje 49 lokalami własnościowymi i 18 na prawach odrębnej własności.