Śmieci

Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa od 2013 roku wskazywała, że koszty odbioru odpadów różnią się w zależności od rodzaju zabudowy ( w zabudowie wielorodzinnej są znacznie niższe koszty). Firma odbierająca odpady w zabudowie wielorodzinnej za jednym razem odbiera odpady wytworzone przez kilkadziesiąt rodzin – zbiorczo, podczas gdy w przypadku zabudowy jednorodzinnej firma ta odbiera odpady od każdego z poszczególnych domków – przy każdym musi się zatrzymać i odpady te odebrać.

W oparciu o przeprowadzenie porównania wg stawek opłat za opróżnianie pojemników i worków o określonej pojemności i ich częstotliwości, zatwierdzonych przez Radę Miasta Olsztyna, na wybranej przykładowej nieruchomości, na domku jednorodzinnym kształtuje się w wysokości 120,24zł, a na mieszkaniu w budownictwie wielorodzinnym w wysokości 24,42 zł .

Koszt opróżnienia worków w domku jednorodzinnym jest 5-krotnie wyższy od kosztów na mieszkaniu w budownictwie wielorodzinnym.

Przykładowe kalkulacje kosztów podano poniżej.