Wybory parlamentarne 2019

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, wyznaczonymi na 13 października 2019 r. informujemy, że obradujące w dniach 27 maja - 3 czerwca 2019 r. XI Walne Zgromadzenie Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do pisemnego wystąpienia do komitetów wyborczych utworzonych w związku z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, w sprawach dotyczących mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, a następnie poinformowania mieszkańców o zajętym przez nie stanowisku.

Realizując uchwałę XI Walnego Zgromadzenia OSM, wynikającą z woli członków Spółdzielni – mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, a tym samym wyborców, w dniach 23 i 24.09. br. przesłaliśmy do wszystkich komitetów wyborczych z okręgu nr 35 oraz do kandydatów na Senatorów RP z okręgu nr 86 apele Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawach poruszających najważniejsze, naszym zdaniem problemy związane z polską gospodarką i polityką prowadzoną przez Państwo w stosunku do korporacji finansowych, a także odnoszące się do aktualnych problemów mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, zasygnalizowanych w w. w. wystąpieniach:

  • apel w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia rozwiązań ustawowych pozwalających chronić środki finansowe polskich obywateli przed grabieżą przez instytucje finansowe w przypadku śmierci właścicieli środków finansowych,
  • apel w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ograniczenia możliwości samowolnego zajmowania lokali mieszkalnych – ochrona własności lokali i miru domowego,
  • apel w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ograniczenia obciążeń rzeczowych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych przysługujących na prawach własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności lokalu,
  • apel w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zlikwidowanie odpowiedzialności zbiorowej),
  • apel w sprawie cen gazu i elektryczności.

Treść tych apeli w żywotny sposób dotyczy mieszkańców budownictwa wielorodzinnego w naszym kraju, szczególnie w sytuacji wzrastających cen mediów (m.in. śmieci, gazu, energii elektrycznej), ochrony własności lokali i miru domowego, przyszłości polskich rodzin, grabieży przez instytucje finansowe środków obywateli polskich w przypadku ich śmierci, a także dyskryminowania mieszkańców budownictwa wielorodzinnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi czy rozliczania mediów.
Apele te, przyjęte przez Walne Zgromadzenie OSM w poprzednich latach, zostały przekazane parlamentarzystom jednak zgłoszone wówczas problemy nie zostały w pełni rozpatrzone.

Oczekiwaliśmy stanowiska odnośnie podjęcia przez poszczególne komitety wyborcze oraz kandydatów na senatorów RP działań, które pozwolą na rozwiązanie przedstawionych w apelach problemów do dnia 4.10.2019 r.


Poniżej publikujemy wystąpienia Spółdzielni oraz odpowiedzi kandydatów, którzy ustosunkowali się do naszych apeli, a także informację opublikowaną w Gazecie Olsztyńskiej w dn.11.10.2019 r. o kandydatach na Parlamentarzystów RP, którzy zadeklarowali rozwiązanie przedstawionych problemów.

 

  

Odpowiedzi kandydatów

Odpowiedzi kandydatów - plik PDF