Organy

 

Organami Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedla.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, którego kompetencje, tryb zwoływania i obradowania określa Statut OSM zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

RADA NADZORCZA

 

Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji (2019 – 2022) został wybrany przez XI Walne Zgromadzenie, które obradowało w częściach w dniach 27, 28, 30, 31 maja i 3 czerwca 2019 r.

Zgodnie z przepisami Statutu, Rada Nadzorcza liczy od 11 do 17 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję. 

Bogdan Radwańskiprzewodniczący RN, Piotr Matusiewicz – zastępca przewodniczącego RN, Krystyna Uzdowska – sekretarz RN, Alicja Kochmańska – przewodnicząca komisji rewizyjnej, Wiktoria Szemplińska – przewodnicząca komisji mieszkaniowej, Witold Rodzewicz – przewodniczący komisji technicznej, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Piotr Grabowski, Jadwiga Kubaszak, Stefan Lisiecki, Jan Mickun, Iwona Ogrodowczyk, Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi, Robert Sołkiewicz.

 

Poszczególni członkowie uczestniczą w pracach komisji:

 

Komisja rewizyjna:

Alicja Kochmańska, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi.

 

Komisja mieszkaniowa:

Wiktoria Szemplińska, Henryk Bolejko, Jan Dudko, Stefan Lisiecki, Iwona Ogrodowczyk, Grzegorz Rachubka, Robert Sołkiewicz, Krystyna Uzdowska.

 

Komisja techniczna:

Witold Rodzewicz,Henryk Bolejko, Piotr Grabowski, Jadwiga Kubaszak, Piotr Matusiewicz, Jan Mickun.

 

ZARZĄD

Jerzy Okulicz prezes Zarządu, pełniący funkcję od 01.08.1997 r.

 

 

RADY OSIEDLOWE

Osiedle Mleczna.

Osiedle Polna – Heweliusza – Osińskiego.

Osiedle Borkowskiego – Korczaka.

Osiedle Zatorze.

Osiedle Grunwaldzka – Smętka.

Osiedle Śródmieście.