Organy

 

Organami Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedla. Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie jest, którego kompetencje, tryb zwoływania i obradowania określa Statut OSM zgodnie z Prawem spółdzielczym i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

RADA NADZORCZA OSM

Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji (2016 – 2019) został wybrany przez VIII Walne Zgromadzenie, które obradowało w częściach w dniach od 23 maja do 07 czerwca 2016 r.

Magdalena Biryło – przewodnicząca RN, Piotr Matusiewicz – zastępca przewodniczącej RN, Waldemar Nieżorawski– sekretarz RN, Alicja Kochmańska – przewodnicząca komisji rewizyjnej, Wiktoria Szemplińska – przewodnicząca komisji mieszkaniowej, Witold Rodzewicz – przewodniczący komisji technicznej, Dariusz Dragan, Stefan Lisiecki, Jan Mickun, Iwona Ogrodowczyk, Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi, Zofia Siemianowska, Krystyna Uzdowska,  Paweł Wasześcik.

 

Komisja rewizyjna: Alicja Kochmańska, Dariusz Dragan,Grzegorz Rachubka, Krystyna Redżepi, Zofia Siemianowska.

Komisja mieszkaniowa: Wiktoria Szemplińska, Stefan Lisiecki, Iwona Ogrodowczyk, Krystyna Uzdowska

Komisja techniczna: Witold Rodzewicz, Piotr Matusiewicz, Jan Mickun, Grzegorz Rachubka, Paweł Wasześcik.

 

 

ZARZĄD

Jerzy Okulicz - prezes Zarządu, pełniący funkcję od 01.08.1997 r.
Mieczysław Budny - zastępca prezesa ds.ekonomicznych (równocześnie główny księgowy), pełniący funkcję od 31.12.2013r.

 

RADY OSIEDLOWE

Osiedle Mleczna

Osiedle Polna – Profesorska

Osiedle Gotowca – Korczaka

Osiedle Osińskiego – Lengowskieg

Osiedle Zatorze

Osiedle Grunwaldzka – Smętka

Osiedle Śródmieście I

Osiedle Śródmieście II