Wybory 2018

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu terytorialnego, wyznaczonymi na 21 października 2018 r. informujemy, że w czerwcu 2018 r. X Walne Zgromadzenie Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do pisemnego wystąpienia z zapytaniem do radnych kadencji 2014 – 2018 i prezydenta Olsztyna ponownie startujących w wyborach oraz do nowych komitetów wyborczych, kandydatów startujących po raz pierwszy na radnych i na prezydenta Olsztyna w wyborach samorządowych na kadencję 2018 – 2022, w sprawach dotyczących dyskryminowania mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, a następnie poinformowania mieszkańców o zajętym przez nich stanowisku.

Spółdzielnia wystąpiła, za pośrednictwem komitetów wyborczych, do kandydatów na prezydenta Olsztyna i kandydatów na radnych z pytaniami, z prośbą o udzielenie idpowiedzi do dnia 12 października br.

Pytania te zostały wysłane do kandydatów na prezydenta Olsztyna: Krzysztofa Kacprzyckiego, Andrzeja Maciejewskiego, Tomasza Pitury, Beaty Bublewicz, Moniki Falej, Piotra Grzymowicza, Czesława Jerzego Małkowskiego, Michała Wypija oraz do kandydatów na radnych Olsztyna:

z KKW SLD Lewica Razem: S. Szatkowskiego, E. Osenkowskiej, J. Makowskiego, U. Sępkowskiej, A. Przybylskiego, M. Tucholskiej, M. Kiwita, M. Szumowskiej, P. Rojczyka, A. Marcinkiewicz, A. Godlewskiej, J. Bartosiak, A. Sałkowskiego, E. Pileckiej;

z KWW KUKIZ'15: M. Wojciechowskiego, S. Olsztyna, E. Siwik, E. Zalewskiej, Z. Jarosza, A. Zakrzewskiego, P. Kułdy, M. Moroza, A. Sankowskiego, W. Wasilewskiej, H. Grajek, N. Chojnowskiej, J. Prucnala, M. Farat, W. Wawrzyniaka, Ł. Rembeckiego, J. Gontarz, P. Mikołajczyka, M. Olsztyn, R. Bętkowskiego, A. Sidz, T. Traczyka, M. Wójtowicz, P. Kosztownego, P. Borysowskiego, B. Malinowskiej;

z KWW Olsztyn Kocham: A. Wolińskiej, M. Gospodarskiego, J. Druszcz, M. Nagadowskiej, R. Wołoszyna, J. Czapskiej, D. Prychacza, T. Szewczaka, T Serowskiej, H. Tetmer-Rzepeckiej, N. Laskowskiej, A. Gajewskiego, J. Wojtala, Ł. Fiedorowicza, M. Dzik, W. Komar, R.  Karabina, M. Pielak, K. Kurowskiej, T. Czapskiego, A. Przełomiec, G. Kurowskiego, I. Szostak, S. Karzeckiego, E. Bojarskiej, M. Ptasznika, A. Abramczyka, B. Hury, E. Szewczak;

z KKW Platforma-Nowoczesna Koalicja Obywatelska: R. Szewczyka, W. Wójcika, A. Kołodziejskiego, A. Kowalewskiej, B. Drohomireckiej-Justyny, B. Deji, M. Fabianowicza, I. Smolińskiej-Letzy, E. Zakrzewskiej, J. Misiewicz, S. Kmiecia, R. Ostoji-Lniskiego, W. Krztonia, J. Skokowskiego, J. Góralczyka, M. Jackiewicz-Garniec, Ł. Łukaszewskiego, S. Pelinki, M. Kamińskiej, M. Bogdanowicz-Bartnikowskiej, M. Tumasza, G. Bartkowskiej, E. Filipskiej, M. Galibarczyka, P. Klonowskiego, T. Głażewskiego, H. Ciunel, T. Branickiego, D. Ciesielskiej-Jasińskiej, B. Wilamowskiej-Trochim, T. Boenke, D. Janika, I. Burczyk;

z KWW Wspólny Olsztyn: M. Pantaka, B. Piłat, W. Dzwonkowskiej, J. Popiołka, A. Nadgrabskiej, M. Arczaka, A. Poterały, J. Rostka, I. Brzezińskiej, P. Szczura, M. Hausman-Pniewskiej, Z. Łukaszewskiej, M. Korpolińskiego, T. Pokory-Wierzbickiej;

M. Grzelaka, S. Główczewskiego, A. Fabisiak-Hill, B. Woyny, B. Zemins, B. Biedziuka, B. Zadoreckiego, M. Młynarczyka, H. Domańskiej, P. Olejnika, W. Młynarczyka, M. Wasyluk;

z KWW Piotra Grzymowicza: M. Zdunkowi, I. Petrynie, T Kocbach, M. Pasławskiej-Hurło, J. Kaczkowskiemu, K. Kurowskiej, Z. Dąbkowskiemu, M. Antosik, W. Nałęczowi, E. Bagińskiej, P. Klimasowi, J. Maziuk, B. Gęsickiemu, E. Bronakowskiej, M. Jurakowi, W. Jabłońskiej, M. Gołębickiej, M. Wakarowi, U. Geszczyńskiej, M. Michalskiemu, R. Szymańskiemu, Z. Łukszy, M. Gornowiczowi, H. Zaborowskiej-Boruch, H. Mikulskiej, W. Bulejak, R. Słupeckiemu, A. Bauknechtowi, M. Wincelowi, I. Fabisiak;

z KWW Czesława Jerzego Małkowskiego: K. Flis, K. Stanulewiczowi, A. Puławskiej, G. Wdowiakowi, G. Szczęsnowiczowi, N. Antosz, M. Kwasowi, E. Zbirowskiej, M. Jaworskiej, A. Popławskiej-Ozdze, B. Maciąg, P. Bilickiemu, W. Ugarence, M. Rogińskiej-Stanulewicz, E. Siedlarowi, D. Froń, L. Jaczewskiej, A. Czaplińskiej, B. Paszkowskiej, R. Kordalskiemu, A. Przegrockiemu, S. Bormańskiej-Gadomskiej, K. Kozaneckiemu, A. Jaskólskiej, K. Achramowiczowi, B. Bilickiej;

z KW Prawo i Sprawiedliwość: K. Narwojszowi, E. Markowicz, E. Piotrkowskiej, W. Kałudzińskiemu, J. Nikołajukowi, S. Solarz-Taciak, M. Załęskiej, M. Kucowi, J. Babalskiemu, R. Nojmanowi, A. Bukowskiej, P. Duliszewskiemu, J. Pilipienkowi, B. Lewczuk, J. Kamińskiej, J. Pachuckiemu, L. Araszkiewiczowi, Z. Tołwińskiej, M. Tobiszewskiemu, M. Czyżowi, D. Wasieli, Z. Tomkowiczowi, U. Jędrychowskiej, M. Engler, E. Wirskiej, K. Wojciechowskiemu, Z. Purpurowiczowi, A. Rudzewiczowi, A. Gębczyńskiej, G. Rydel, D. Kopeciowi.  


 

Odpowiedzi kandydatów

Odpowiedzi kandydatów

Informacja do mieszkańców

Informacja do mieszkańców

Biuletyn OSM

Biuletyn OSM