Wybory 2014

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku, w maju 2014 roku VI Walne Zgromadzenie Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę o udzieleniu przez Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową pomocy w utworzeniu komitetu wyborczego oraz popieraniu tych kandydatów na radnych Miasta Olsztyna oraz prezydenta Olsztyna, którzy zadeklarują rozwiązanie problemów dotyczących mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.

Ponieważ obecny prezydent Olsztyna jak i radni w kadencji 2010 – 2014 nie reagowali na nasze wystąpienia, apele, projekty uchwał uwzględniające interes mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, a tym samym kontynuują proces dyskryminowania tychże mieszkańców, wystąpiliśmy z inicjatywą utworzenia niezależnego, bezpartyjnego komitetu wyborczego, w skład którego weszłyby osoby reprezentujące mieszkańców budownictwa wielorodzinnego.

Tworząc komitet wyborczy chcieliśmy bazować na spółdzielniach mieszkaniowych z terenu miasta Olsztyna, zdając sobie sprawę, że tylko, jako zorganizowany ruch konsumentów możemy wspólnie bronić mieszkańców przed drastycznym wzrostem cen usług komunalnych oraz podjąć konstruktywny dialog w kontekście rozwiązywania problemów mieszkańców budownictwa wielorodzinnego z władzami naszego miasta.

W tym celu 30 kwietnia 2014 r. wystąpiliśmy do Zarządów oraz Rad Nadzorczych olsztyńskich spółdzielni mieszkaniowych z apelem o podjęcie działań zmierzających do utworzenia bezpartyjnego, niezależnego komitetu wyborczego oraz listą problemów dotyczących mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, które należałoby rozwiązać Dołączyliśmy również oświadczenia – deklaracje dla kandydatów na radnych oraz prezydenta Olsztyna oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia przez spółdzielnie pomocy w utworzeniu komitetu wyborczego oraz popierania tych kandydatów na radnych Miasta Olsztyna oraz prezydenta Olsztyna, którzy zadeklarują rozwiązanie problemów dotyczących mieszkańców budownictwa wielorodzinnego, z prośbą o poinformowanie nas, czy poszczególne spółdzielnie wyrażają chęć współtworzenia komitetu (zobacz pismo)

Pisma te otrzymały: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Redykajny”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perkoz”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom”, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Żadna z ww. spółdzielni mieszkaniowych nie zajęła stanowiska na piśmie.

W związku ze zbliżającym się terminem rejestracji komitetów wyborczych oraz w ślad za pismem z dnia 30.04.2014 r., w sierpniu 2014 r. ponowiliśmy apel do ww. spółdzielni mieszkaniowych z prośbą o podanie kandydatów, którzy reprezentując mieszkańców danej spółdzielni uczestniczyliby w pracach komitetu wyborczego (zobacz pismo).

Odpowiedzi na pismo udzieliła tylko SM „Dom”, która poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w tworzeniu komitetu wyborczego. Pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe ponownie nie zajęły pisemnego stanowiska w tej sprawie.

Jednakże, pomimo braku pisemnego ustosunkowania się do naszego apelu organów poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych”, z list naszego komitetu OLSZTYN NASZ DOM startują działacze ze spółdzielni mieszkaniowych „Perkoz”, „Kormoran”, „Pojezierze”.

W związku z uzyskaniem informacji, że prezesi Zarządów spółdzielni mieszkaniowych „Jaroty” i „Kormoran” kandydują do Rady Miasta Olsztyna z KWW Piotra Grzymowicza, ponownie wystosowaliśmy do nich pisma z prośbą o ustosunkowanie się i podpisanie oświadczenia - deklaracji (zobacz pisma). Otrzymaliśmy odpowiedzi, które publikujemy.

Informujemy, że działania KWW OLSZTYN NASZ DOM poparł jedynie Zenon Procyk, kandydat do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z listy PSL i były prezes Zarządu spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze”, który podpisał oświadczenie. Zamieszczamy Jego list.

 

Głosuj na kandydatów z listy nr 13

BUDUJMY OLSZTYN RAZEM 


 

KWW OLSZTYN NASZ DOM
10-079 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 5, tel. 89 523 03 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NIP 739 38 69 602, numer konta 16 1320 1478 3080 1725 2000 0001 (Bank Pocztowy SA).