2014-03-20 - Rzeczpospolita

Tusk musi być agresywny wobec Unii.