Komunikat z dnia 05.06.2020

Z dniem 09.06.2020 przywraca się bezpośrednia obsługę mieszkańców.